Danh mục sản phẩm

Sản phẩm bán chạy

 • Bộ thực hành kỹ thuật hệ thống điện lạnh công nghiệp

  Giá bán: 215.814.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Bộ thực hành kỹ thuật hệ thống điện lạnh công nghiệp HPE DLD-831

  Bộ thực hành kỹ thuật hệ thống điện lạnh công nghiệp Bộ thực hành kỹ thuật hệ thống điện lạnh công nghiệp
  Giá thị trường: 215.814.000
  215.814.000 VNĐ
 • Bộ thực hành tủ lạnh Inverter

  Giá bán: 73.524.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Bộ thực hành tủ lạnh Inverter HPE DLD-419

  Bộ thực hành tủ lạnh Inverter Bộ thực hành tủ lạnh Inverter
  Giá thị trường: 73.524.000
  73.524.000 VNĐ
 • Mô hình dàn trải máy giặt

  Giá bán: 54.158.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô hình dàn trải máy giặt HPE DLD-228

  Mô hình dàn trải máy giặt Mô hình dàn trải máy giặt
  Giá thị trường: 54.158.000
  54.158.000 VNĐ
 • Mô hình dàn trải máy nước nóng

  Giá bán: 32.495.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô hình dàn trải máy nước nóng HPE DLD-016

  Mô hình dàn trải máy nước nóng Mô hình dàn trải máy nước nóng
  Giá thị trường: 32.495.000
  32.495.000 VNĐ
 • Mô hình đo lường trong kỹ thuật lạnh

  Giá bán: 211.664.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô hình đo lường trong kỹ thuật lạnh​ HPE DLD-729

  Mô hình đo lường trong kỹ thuật lạnh Mô hình đo lường trong kỹ thuật lạnh
  Giá thị trường: 211.664.000
  211.664.000 VNĐ
 • Bộ thực hành điều hòa không khí kiểu âm trần

  Giá bán: 136.066.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Bộ thực hành điều hòa không khí kiểu âm trần HPE DLD-651

  Bộ thực hành điều hòa không khí kiểu âm trần Bộ thực hành điều hòa không khí kiểu âm trần
  Giá thị trường: 136.066.000
  136.066.000 VNĐ
 • Bộ thực hành điều hòa không khí Inverter

  Giá bán: 74.673.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Bộ thực hành điều hòa không khí Inverter HPE DLD-517

  Bộ thực hành điều hòa không khí Inverter Bộ thực hành điều hòa không khí Inverter
  Giá thị trường: 74.673.000
  74.673.000 VNĐ
 • Mô hình thực hành rơ le

  Giá bán: 198.971.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô hình thực hành rơ le HPE HTD-8161

  Mô hình thực hành rơ le Mô hình thực hành rơ le
  Giá thị trường: 198.971.000
  198.971.000 VNĐ
 • Bộ thực hành hệ truyền động điện xoay chiều

  Giá bán: 326.457.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Bộ thực hành hệ truyền động điện xoay chiều HPE TDD-5020

  Bộ thực hành hệ truyền động điện xoay chiều Bộ thực hành hệ truyền động điện xoay chiều
  Giá thị trường: 326.457.000
  326.457.000 VNĐ
 • Mô hình trạm điều khiển lưu lượng, điều khiển mức

  Giá bán: 306.081.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô hình trạm điều khiển lưu lượng, điều khiển mức HPE TCN-1530

  Mô hình trạm điều khiển lưu lượng, điều khiển mức Mô hình trạm điều khiển lưu lượng, điều khiển mức
  Giá thị trường: 306.081.000
  306.081.000 VNĐ
 • Mô hình trạm điều khiển trộn, gia nhiệt, áp suất

  Giá bán: 350.343.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô hình trạm điều khiển trộn, gia nhiệt, áp suất HPE TCN-2526

  Mô hình trạm điều khiển trộn, gia nhiệt, áp suất Mô hình trạm điều khiển trộn, gia nhiệt, áp suất
  Giá thị trường: 350.343.000
  350.343.000 VNĐ
 • Mô hình thang máy điều khiển bằng PLC

  Giá bán: 212.635.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô hình thang máy điều khiển bằng PLC HPE TDH-6088

  Mô hình thang máy điều khiển bằng PLC Mô hình thang máy điều khiển bằng PLC
  Giá thị trường: 212.635.000
  212.635.000 VNĐ

Sản phẩm mới

 • Kỹ thuật điện lạnh

  Giá thị trường:           215.814.000 VNĐ
  Giá bán: 215.814.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Bộ thực hành kỹ thuật hệ thống điện lạnh công nghiệp HPE DLD-831

  Bộ thực hành kỹ thuật hệ thống điện lạnh công nghiệp Bộ thực hành kỹ thuật hệ thống điện lạnh công nghiệp
  Giá thị trường: 215.814.000
  215.814.000 VNĐ
 • Kỹ thuật điện lạnh

  Giá thị trường:           73.524.000 VNĐ
  Giá bán: 73.524.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Bộ thực hành tủ lạnh Inverter HPE DLD-419

  Bộ thực hành tủ lạnh Inverter Bộ thực hành tủ lạnh Inverter
  Giá thị trường: 73.524.000
  73.524.000 VNĐ
 • Kỹ thuật điện lạnh

  Giá thị trường:           54.158.000 VNĐ
  Giá bán: 54.158.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô hình dàn trải máy giặt HPE DLD-228

  Mô hình dàn trải máy giặt Mô hình dàn trải máy giặt
  Giá thị trường: 54.158.000
  54.158.000 VNĐ
 • Kỹ thuật điện lạnh

  Giá thị trường:           32.495.000 VNĐ
  Giá bán: 32.495.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô hình dàn trải máy nước nóng HPE DLD-016

  Mô hình dàn trải máy nước nóng Mô hình dàn trải máy nước nóng
  Giá thị trường: 32.495.000
  32.495.000 VNĐ
 • Kỹ thuật điện lạnh

  Giá thị trường:           211.664.000 VNĐ
  Giá bán: 211.664.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô hình đo lường trong kỹ thuật lạnh​ HPE DLD-729

  Mô hình đo lường trong kỹ thuật lạnh Mô hình đo lường trong kỹ thuật lạnh
  Giá thị trường: 211.664.000
  211.664.000 VNĐ
 • Kỹ thuật điện lạnh

  Giá thị trường:           136.066.000 VNĐ
  Giá bán: 136.066.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Bộ thực hành điều hòa không khí kiểu âm trần HPE DLD-651

  Bộ thực hành điều hòa không khí kiểu âm trần Bộ thực hành điều hòa không khí kiểu âm trần
  Giá thị trường: 136.066.000
  136.066.000 VNĐ
 • Kỹ thuật điện lạnh

  Giá thị trường:           74.673.000 VNĐ
  Giá bán: 74.673.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Bộ thực hành điều hòa không khí Inverter HPE DLD-517

  Bộ thực hành điều hòa không khí Inverter Bộ thực hành điều hòa không khí Inverter
  Giá thị trường: 74.673.000
  74.673.000 VNĐ
 • Điện công nghiệp

  Giá thị trường:           198.971.000 VNĐ
  Giá bán: 198.971.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô hình thực hành rơ le HPE HTD-8161

  Mô hình thực hành rơ le Mô hình thực hành rơ le
  Giá thị trường: 198.971.000
  198.971.000 VNĐ
 • Điện công nghiệp

  Giá thị trường:           326.457.000 VNĐ
  Giá bán: 326.457.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Bộ thực hành hệ truyền động điện xoay chiều HPE TDD-5020

  Bộ thực hành hệ truyền động điện xoay chiều Bộ thực hành hệ truyền động điện xoay chiều
  Giá thị trường: 326.457.000
  326.457.000 VNĐ
 • Điện công nghiệp

  Giá thị trường:           306.081.000 VNĐ
  Giá bán: 306.081.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô hình trạm điều khiển lưu lượng, điều khiển mức HPE TCN-1530

  Mô hình trạm điều khiển lưu lượng, điều khiển mức Mô hình trạm điều khiển lưu lượng, điều khiển mức
  Giá thị trường: 306.081.000
  306.081.000 VNĐ
 • Điện công nghiệp

  Giá thị trường:           350.343.000 VNĐ
  Giá bán: 350.343.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô hình trạm điều khiển trộn, gia nhiệt, áp suất HPE TCN-2526

  Mô hình trạm điều khiển trộn, gia nhiệt, áp suất Mô hình trạm điều khiển trộn, gia nhiệt, áp suất
  Giá thị trường: 350.343.000
  350.343.000 VNĐ
 • Điện công nghiệp

  Giá thị trường:           212.635.000 VNĐ
  Giá bán: 212.635.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô hình thang máy điều khiển bằng PLC HPE TDH-6088

  Mô hình thang máy điều khiển bằng PLC Mô hình thang máy điều khiển bằng PLC
  Giá thị trường: 212.635.000
  212.635.000 VNĐ

Sản phẩm phân phối

 • Laptop Asus

  Giá bán: 23.250.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Asus Zenbook UX360UA-C4142T

  - CPU Intel i5-6200U(3M Cache, 2.3 GHz up to 2.8GHz)

  - Ram 8GB DDR3 / HDD 256GB SSD

  - VGA Intel HD Graphics 520/ Display 13.3" FHD WV Touch

  - OS Win10 64BIT

  Laptop Asus Zenbook UX360UA-C4142T Laptop Asus Zenbook UX360UA-C4142T
  23.250.000 VNĐ
 • Laptop Dell

  Giá bán: 13.290.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Dell Inspiron 14 N5459 WX9KG11

  - CPU Intel Core Core i5 6200U (3M Cache, 2,3Ghz up to 2.8 Ghz)

  - Ram 4GB/ HDD 500GB

  - VGA AMD Radeon R5 M335 2G

  - DVDRW,/ Display 14,0"/ OS Free Dos

  Dell Inspiron 14 N5459 WX9KG11 Dell Inspiron 14 N5459 WX9KG11
  13.290.000 VNĐ
 • Laptop Asus

  Giá bán: 37.890.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Asus Zenbook UX390UA-GS053T Rose Gold

  - CPU Intel® Core™ i7-7500U Processor (4M Cache, up to 3.50 GHz )

  - Ram 16G onboard/ HDD 512G SSD PCIE G3x4

  - VGA Intel HD Graphics 720/Display 12.5" FHD WV

  - Pin 6-cell 40WHrs/ Màu Rose Gold/ OS Win10 64BIT

  Laptop Asus Zenbook UX390UA-GS053T Rose Gold Laptop Asus Zenbook UX390UA-GS053T Rose Gold
  37.890.000 VNĐ
 • Laptop Asus

  Giá bán: 38.380.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Asus Zenbook UX390UA-GS036T

  - CPU Intel® Core™ i7-7500U Processor (4M Cache, up to 3.50 GHz )

  - Ram 16G LPDDR3 2133MHz/ HDD 512GB SSD

  - VGA Intel® HD Graphics 620/ Display 12.5" FHD(1920x1080)

  - OS Windows 10/ Màu Xám/ Finger

  Laptop Asus Zenbook UX390UA-GS036T Laptop Asus Zenbook UX390UA-GS036T
  38.380.000 VNĐ
 • Máy scan CANON

  Giá bán: 12.750.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Tốc độ Scan : 25 tờ/phút.

  Khay nạp tài liệu : 30 tờ A4, thẻ Card.

  Quét hai mặt tự động (Duplex).

  Độ phân giải : 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi.

  Công nghệ quét : CIS.

  Phần mềm hỗ trợ scan ISIS / TWAIN driver, CaptureOnTouch, Presto! Page Manager, BizCard,Omnipage, PaperPort,...

  Cổng giao tiếp : USB 2.0 Hi-Speed.

  Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 2000/XP Pro/XP Home/Vista/7/8/10, Mac OS.

  Kích thước : 300 x220 x156mm.

  Trọng lượng : 2.7 Kg.

  Công suất hằng ngày : 1.500 bản quét.

  Máy scan Canon DR C225-II Máy scan Canon DR C225-II
  12.750.000 VNĐ
 • Máy in EPSON phun màu

  Giá bán: 3.300.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Chức năng: IN,

  - Độ phân giải 5760x1440 dpi.

  - Tốc độ in 10ipm (đen), 5.0ipm (màu).

  - In tự động 2 mặt: Không

  - Kết nối  USB 2.0, Wifi, Wifi Direct. 

  - Khổ giấy:  A4,

  Máy In phun mầu Epson L1110 Máy In phun mầu Epson L1110
  3.300.000 VNĐ
 • Máy in HP Laser màu

  Giá thị trường:           9.800.000 VNĐ
  Giá bán: 8.900.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  • Tên máy in: HP LaserJet Pro 400 color Printer M452DN
  • Loại máy in: Laser màu
  • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
  • Tốc độ in: đen trắng 27 trang phút, in màu 21 trang/ phút
  • Tốc độ xử lý: 600 MHz
  • Bộ nhớ: 256 MB NAND Flash;  Ram128 MB
  • Độ phân giải: 600 x 600 dpi
  • Chuẩn kết nối: 1 Hi-Speed USB 2.0 port; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX network port
  • Chức năng đặc biệt:   HP ePrint, Wireless direct printing, Apple AirPrint™
  • Hiệu suất làm việc: 40.000 trang / tháng
  • Mực in: sử dụng mực HP 305A BK (Ce410A)HP 305A C (Ce411A)HP 305A Y (Ce412A)HP 305A M (Ce413A)
  • Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
  Máy in Laser màu HP Pro M452dn (tự động in 2 mặt , in mạng) Máy in Laser màu HP Pro M452dn (tự động in 2 mặt , in mạng)
  Giá thị trường: 9.800.000
  8.900.000 VNĐ
 • Máy in HP Laser đen trắng

  Giá bán: 29.500.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  HP LaserJet Ent 600 M606dn Printer

  - Loại máy in : In laser

  - Khổ giấy tối đa : A4

  - Độ phân giải : 1200 x 1200 dpi

  - Kết nối: USB 2.0, Network

  - Tốc độ in đen trắng: 62 trang /phút

  - Mực in: HP CF281A or HP 81A

  Máy in HP LaserJet Ent 600 M606DN - E6B72A Máy in HP LaserJet Ent 600 M606DN - E6B72A
  29.500.000 VNĐ
 • Máy in HP Laser đen trắng đa chức năng

  Giá thị trường:           12.900.000 VNĐ
  Giá bán: 11.900.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Máy in Laser đa năng HP Pro MFP M426fdw 
  Model: HP LaserJet Pro MFP M426fdw (F6W15A) 
  Loại máy: Đa năng Laser trắng đen 
  Chức năng: Print, Copy, Fax, Scan 
  Khổ giấy in: Tối đa khổ A4 
  Tốc độ in: 38 trang / phút 
  Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi 
  Tốc độ xử lý: 1200 MHz 
  Bộ nhớ ram: 256 MB 
  Chuẩn kết nối: USB 2.0, LAN, Wifi 
  Chức năng đặc biệt: In mạng không dây và có dây, in 2 mặt tự động 
  Hiệu suất làm việc: 80.000 trang / tháng

  Máy in Laser không dây đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M426FDW Máy in Laser không dây đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M426FDW
  Giá thị trường: 12.900.000
  11.900.000 VNĐ
 • Máy in HP Laser đen trắng

  Giá bán: 3.650.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  HP Laserjet M28W (W2G55A)

  - Loại máy in : Máy in Laser (In, Copy, Scan)

  - Khổ giấy tối đa : A4

  - Độ phân giải : 600 x 600 dpi

  - Kết nối: USB 2.0, Wifi 802.11b/g/n

  - Tốc độ in đen trắng: 19 trang /phút

  - Mực in: HP 48A (CF248A)

  Máy in đa năng đen trắng HP Laserjet M28W (In Wifi, Copy, Scan) Máy in đa năng đen trắng HP Laserjet M28W (In Wifi, Copy, Scan)
  3.650.000 VNĐ
 • Máy in CANON Laser đen trắng

  Giá bán: 5.200.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  • Loại máy in: Laser đa chức năng
   Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
   Tốc độ in: 23 trang / phút
   Bộ nhớ tiêu chuẩn: 128MB
   Độ phân giải: 1200 x 1200dpi
   Chức năng chuẩn: Copy – In – Scan màu – Fax
  Máy in laser đen trắng Đa năng canon MF235 (Print/ Copy/ Scan/ Fax) Máy in laser đen trắng Đa năng canon MF235 (Print/ Copy/ Scan/ Fax)
  5.200.000 VNĐ
 • Máy in CANON Laser đa chức năng

  Giá bán: 3.450.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Máy in Laser Đa chức năng CANON MF 3010 AE (in, scan, photo)

  Loại máy in: Máy in đa năng Laser đa chức năng

  Mã mực : Cartridge 325

  Khổ giấy in tối đa: A4

  Bộ nhớ Ram: 64 MB

  Tốc độ in:Khoảng 19 trang /phút

  Độ phân giải: 600 x 600 dpi

  Chuẩn kết nối: USB 2.0 Hi – Speed

  Chức năng đặc biệt:  In, Scan, Copy

  Hiệu suất làm việc:  8.000 trang /tháng                                  

  Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

  Máy in Laser Đa chức năng CANON MF 3010 AE (in, scan, photo) Máy in Laser Đa chức năng CANON MF 3010 AE (in, scan, photo)
  3.450.000 VNĐ