Danh mục sản phẩm

Ổ cứng Laptop

 • Ổ cứng Laptop ( SSD )

  Giá bán: 2.280.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô tả sản phẩm:

  SSD Transcend M.2 SATA3 TS256GMTS800 256GB. Kích cỡ: 2.5 inch / Dung lượng (GB): 256GB. Đọc tối đa : 560MB/s. Ghi tối đa : 310MB/s
  Bảo hành: 36 Tháng
  Ổ cứng SSD Transcend M.2 SATA3 TS256GMTS800 256GB Ổ cứng SSD Transcend M.2 SATA3 TS256GMTS800 256GB
  2.280.000 VNĐ
  MUA NGAY
 • Ổ cứng Laptop ( SSD )

  Giá bán: 2.880.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô tả sản phẩm:

  Ổ cứng SSD Kingston Now HYPERX SAVAGE SHSS37A/240G . Dung Lượng : 240Gb. Kích Thước : 2/5 inch. Tốc độ đọc : 560 MB/s. Tốc độ ghi : 530 MB/s. Cổng giao tiếp : SATA 3.0 6Gb/S
  Bảo hành: 36 tháng
  Ổ cứng SSD Kingston Now HYPERX SAVAGE SHSS37A/240G Ổ cứng SSD Kingston Now HYPERX SAVAGE SHSS37A/240G
  2.880.000 VNĐ
  MUA NGAY
 • Ổ cứng Laptop ( SSD )

  Giá bán: 4.540.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô tả sản phẩm:

  Ổ cứng SSD Kingston Now HYPERX SAVAGE SHSS37A/480G Hãng sản xuất : Kingston / Kích cỡ: 2.5 inch / Dung lượng (GB): 480 / Giao tiếp: SATA III (6GB/s) / Tốc độ đọc (MB/s): 560 / Tốc độ ghi (MB/s): 530
  Bảo hành: 36 tháng
  Ổ cứng SSD Kingston Now HYPERX SAVAGE SHSS37A/480G Ổ cứng SSD Kingston Now HYPERX SAVAGE SHSS37A/480G
  4.540.000 VNĐ
  MUA NGAY
 • Ổ cứng Laptop ( SSD )

  Giá bán: 1.180.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô tả sản phẩm:

  Ổ cứng SSD OCZ TRION 100 120GB SATA III TRN100-25SAT3-120G . Dung Lượng : 120Gb. Kích Thước : 2/5 inch. Tốc độ đọc : 550 MB/s. Tốc độ ghi : 450 MB/s. Cổng giao tiếp : SATA 3.0 6Gb/S. Độ bền : 1.5 triệu giờ sử dụng
  Bảo hành: 36 tháng
  Ổ cứng SSD OCZ TRION 100 120GB SATA III TRN100-25SAT3-120G Ổ cứng SSD OCZ TRION 100 120GB SATA III TRN100-25SAT3-120G
  1.180.000 VNĐ
  MUA NGAY
 • Ổ cứng Laptop ( SSD )

  Giá bán: 1.980.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô tả sản phẩm:

  Ổ cứng SSD OCZ TRION 100 240GB SATA III TRN100-25SAT3-240G. Dung Lượng ổ cứng 240GB.Tốc độ đọc dữ liệu 550 MB/s. Tốc độ ghi dữ liệu là 450 MB/s.Kích thước: 99.7 x 69.75 x 7mm
  Bảo hành: 36 tháng
  Ổ cứng SSD OCZ TRION 100 240GB SATA III TRN100-25SAT3-240G Ổ cứng SSD OCZ TRION 100 240GB SATA III TRN100-25SAT3-240G
  1.980.000 VNĐ
  MUA NGAY
 • Ổ cứng Laptop ( SSD )

  Giá bán: 3.880.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô tả sản phẩm:

  Ổ cứng SSD OCZ TRION 100 480GB SATA III TRN100-25SAT3-480G. Dung Lượng ổ cứng 480GB.Tốc độ đọc dữ liệu 550 MB/s. Tốc độ ghi dữ liệu là 530 MB/s.Kích thước: 99.7 x 69.75 x 7mm
  Bảo hành: 36 tháng
  Ổ cứng SSD OCZ TRION 100 480GB SATA III TRN100-25SAT3-480G Ổ cứng SSD OCZ TRION 100 480GB SATA III TRN100-25SAT3-480G
  3.880.000 VNĐ
  MUA NGAY
 • Ổ cứng Laptop ( SSD )

  Giá bán: 1.280.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô tả sản phẩm:

  Ổ cứng SSD Plextor M6v PX-128M6V 128GB . Dung Lượng : 128Gb. Kích Thước : 2/5 inch. Tốc độ đọc : 535 MB/s. Tốc độ ghi : 170 MB/s. Cổng giao tiếp : SATA 3.0 6Gb/S
  Bảo hành: 36 tháng
  Ổ cứng SSD Plextor M6v PX-128M6V 128GB Ổ cứng SSD Plextor M6v PX-128M6V 128GB
  1.280.000 VNĐ
  MUA NGAY
 • Ổ cứng Laptop ( SSD )

  Giá bán: 2.120.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô tả sản phẩm:

  Ổ cứng SSD Plextor M6v PX-128M6V 256GB . Dung Lượng : 256GB. Kích Thước : 2/5 inch. Tốc độ đọc : 535 MB/s. Tốc độ ghi : 45 MB/s. Cổng giao tiếp : SATA 3.0 6Gb/S
  Bảo hành: 36 tháng
  Ổ cứng SSD Plextor M6v PX-256M6V 256GB Ổ cứng SSD Plextor M6v PX-256M6V 256GB
  2.120.000 VNĐ
  MUA NGAY
 • Ổ cứng Laptop ( SSD )

  Giá bán: 3.780.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô tả sản phẩm:

  Ổ cứng SSD Plextor M6v PX-512M6V 512GB SATA III. Dung Lượng ổ cứng 512GB.Tốc độ đọc dữ liệu 535 MB/s. Tốc độ ghi dữ liệu là 335 MB/s.Kích thước: 99.7 x 69.75 x 7mm
  Bảo hành: 36 tháng
  Ổ cứng SSD Plextor M6v PX-512M6V 512GB SATA III Ổ cứng SSD Plextor M6v PX-512M6V 512GB SATA III
  3.780.000 VNĐ
  MUA NGAY
 • Ổ cứng Laptop ( SSD )

  Giá bán: 2.010.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô tả sản phẩm:

  Ổ cứng SSD Plextor M6 Pro PX-128M6Pro 128GB SATA III Hãng sản xuất : PLEXTOR / Kích cỡ: 2.5 inch / Dung lượng (GB): 128 / Giao tiếp: SATA III (6GB/s) / Khả năng kháng shock: / Tốc độ đọc : 545 Mb/s / Tốc độ ghi : 330 Mb/s
  Bảo hành: 60 tháng
  Ổ cứng SSD Plextor M6 Pro PX-128M6Pro 128GB Ổ cứng SSD Plextor M6 Pro PX-128M6Pro 128GB
  2.010.000 VNĐ
  MUA NGAY
 • Ổ cứng Laptop ( SSD )

  Giá bán: 3.220.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô tả sản phẩm:

  Ổ cứng SSD Plextor M6 Pro PX-256M6Pro 256GB SATA III Hãng sản xuất : Plextor / Kích cỡ: 2.5 inch / Dung lượng (GB): 256 / Giao tiếp: SATA III (6GB/s) / Khả năng kháng shock: / Tốc độ đọc : 545 Mb/s / Tốc độ ghi : 490 Mb/s
  Bảo hành: 60 tháng
  Ổ cứng SSD Plextor M6 Pro PX-256M6Pro 256GB Ổ cứng SSD Plextor M6 Pro PX-256M6Pro 256GB
  3.220.000 VNĐ
  MUA NGAY
 • Ổ cứng Laptop ( SSD )

  Giá bán: 5.050.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mô tả sản phẩm:

  Ổ cứng SSD Plextor M6 Pro PX-512M6Pro 512GB SATA III Hãng sản xuất : Plextor / Kích cỡ: 2.5 inch / Dung lượng (GB): 512GB / Giao tiếp: SATA III (6GB/s) / Khả năng kháng shock: / Tốc độ đọc : 545 Mb/s / Tốc độ ghi : 490 Mb/s
  Bảo hành: 60 tháng
  Ổ cứng SSD Plextor M6 Pro PX-512M6Pro 512GB Ổ cứng SSD Plextor M6 Pro PX-512M6Pro 512GB
  5.050.000 VNĐ
  MUA NGAY