Danh mục sản phẩm

Hộp kiểm tra dây mạng - Thiết bị kiểm tra test dây mạng

  • Mã sản phẩm:
  • Bảo hành:
  • Giá: 95,000 VND

Phát và nhận để kiểm tra cài đặt cáp hoặc vá cáp

Sơ đồ dây cáp tiêu chuẩn được in trên các đơn vị phát

Phát và nhận thử nghiệm cáp

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem gần đây